Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Skills Balancing

Balancing Supply & Demand of the Professional Skills in Greece and Bulgaria

Υπ. Καθηγητές: Π.Τσολακίδης – Σ.Αθανασάκη

 

<?php echo $row[” />

 

Ομάδα μαθητών της Β’ Λυκείου μαζί με τους καθηγητές τους, συμμετείχαν σε ενημερωτική διημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην εκπαίδευση και την απασχόληση» η οποία διεξήχθη στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2015, στο Grand Hotel Palace.

Μέσα από τις ομιλίες αξιόλογων εισηγητών, προερχόμενων από σημαντικούς φορείς εκπαίδευσης και απασχόλησης της χώρας μας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

 • Το έργο “Skills Balancing” και το ρόλο των εταίρων στην υλοποίησή του
 • Την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας σε περίοδο λιτότητας
 • Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας, όπως η σύνταξη ελκυστικού βιογραφικού σημειώματος και μυστικά επιτυχίας στη συνέντευξη
 • Τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Θεσμοί και Αποτελεσματικότητα
 • Τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας και το πρόβλημα της εξασφάλισης της πρώτης θέσης εργασίας για τους νέους
 • Τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) – Γραφείο Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Το ρόλο του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα
 • Πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης – Ο ρόλος του ΟΑΕΔ
 • Την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Δικτύου της δια βίου μάθησης στη διασυνοριακή περιοχή
 • Την παραγωγική ανασυγκρότηση, ως μόνη διέξοδο στην απασχόληση των νέων
 • Τις Δομές εύρεσης εργασίας (Δ.Α.ΣΤΑ. ΠΑ.ΜΑΚ, Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Π.Θ., Δ.Α.ΣΤΑ. Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)

 


for($i=1; $i<=5; $i++){ ?>

<?php echo $row[” />

Skills BalancingSkills BalancingSkills BalancingSkills BalancingSkills BalancingSkills BalancingSkills Balancing