Το Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 177 χώρες.

 

Δεσμεύεται να προωθήσει τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της UNESCO, υλοποιώντας πιλοτικές δράσεις, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου, αξιοποιώντας καινοτομικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικά.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης  , συμμετέχει από το 2011  στο Δίκτυο, χρόνια δημιουργικά και άκρως παραγωγικά, συντάσσεται πλήρως με τους 3 άξονες του Δικτύου που είναι η Δημιουργία, η διδασκαλία και εκμάθηση αλλά και η διάδραση. Στόχος μας μέσα από τις δράσεις που επιλέγουμε να υλοποιήσουμε κάθε φορά με τους μαθητές και μαθήτριές μας η Ποιοτική, Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Εκπαίδευση, με βάση τόσο το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Εκπαίδευση της UNESCO όσο και τις Παγκόσμιες Συνδιασκέψεις για τη Μετασχηματιστική Εκπαίδευση, πάντα υπηρετώντας την Ατζέντα «Εκπαίδευση 2030»

Πώς το επιτυγχάνουμε αυτό μέσα από το δίκτυο;

 • Με Μία ολιστική και διαθεματική προσέγγιση μάθησης
 • Με μία βιωματική και μαθητοκεντρική μέθοδο που έχει ως στόχο της καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευομένων του παράλληλα με τη γνωστική,
 • Με την προώθηση της καινοτομίας μέσα από συνεργασία
 • Αλλά και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και του σεβασμού στον πολιτιστικό πλουραλισμό

Το πλεονέκτημα που μας δίνει το δίκτυο  είναι η ίδια η  δικτύωση, η διασύνδεση, η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μαθητών και των συνεργαζόμενων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων και δράσεών μας, που είναι καθοριστικές και στηρίζονται στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

 

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης μέσα από τις πολυσχιδείς πολυετείς δράσεις, έχει διάγει μία σειρά προγραμμάτων που αφορούν στους παρακάτω 6 πυλώνες:

 • τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Δικαιώματα του Παιδιού,
 • Την Πολιτιστική Κληρονομιά,
 • Τον Ψηφιακό Γραμματισμό,
 • Τη Διαπολιτισμικότητα,
 • Την Κλιματική Αλλαγή,
 • Τη Δημοκρατία, Παγκόσμια Ιδιότητα Πολίτη
 • Τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης

Δράσεις