Υλοποίηση Προγράμματος με γραφικό περιβάλλον για την επίλυση εξισώσεων

Εισήγηση του μαθητή της Γ Γυμνασίου Απόστολου Παναγιωτόπουλου στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Μαθητές Μαθητής Απόστολος Παναγιωτόπουλος
Εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc)