Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση μιας Αρχαίας Ελληνικής Πόλης

Εργασία μαθητών της B Γυμνασίου

Μαθητές Μαθητές Β Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Κ. Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc)