Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση Αρχαίας Ελληνικής Ιδιωτικής Κατοικίας με το Google SketchUp

Εισήγηση μαθητών της Α’ Λυκείου στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Μαθητές Μαθητές Α’ Λυκείου
Εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc)