Σημαντικές Προσωπικότητες της Επιστήμης της Πληροφορικής

Μια εργασία των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με την καθοδήγηση των καθηγητών πληροφορικής κ.Κ.Παρασκευόπουλου και κ.Ι.Λιαρή

Μαθητές Μαθητές Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc), Ι.Λιαρής (ΠΕ19 MSc)