Παιχνίδι ερωτήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη με το προγραμματιστικό περιβάλλον Blockly

Εργασία μαθητών της Β΄ Λυκείου

Μαθητές Η.Σινιόσογλου, Ν.Παλτάκης, Δ.Ντουντούδης
Εκπαιδευτικοί Ιωάννης Λιαρής (ΠΕ19 MSc)