Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ηπείρου και των Γρεβενών

Εκδότης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Μαθητές Μαθητές Β΄ Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Δ.Μαυρίδου (ΠΕ03)