Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρώπη σήμερα

Εκδότης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Μαθητές Μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου
Εκπαιδευτικοί Α. Ψαλλίδα, Ι. Αλέκογλου