Οπτικοποίηση αλγορίθμου επίλυσης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εξισώσεων

Εκπαιδευτικό λογισμικό οπτικοποίησης του αλγορίθμου επίλυσης πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εξισώσεων

Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc), Φ.Καραγιώργος (ΠΕ03)