Μνημεία της Θεσσαλονίκης στον κατάλογο της UNESCO για την Παγκόσμια Κληρονομιά της ανθρωπότητας

Εργασία μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου

Εκπαιδευτικοί Β.Κοντογώγου (ΠΕ02), Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc), Α.Παραθυρά-Ψαλλίδα (ΠΕ02 MSc)