Μέθοδος Εμποδίων και εσωτερικές μέθοδοι σημείου

Μέθοδος ποινική ρήτρας και προσαρτημένη μέθοδος Lagrange

Εκπαιδευτικοί Γ.Ράμμος (ΠΕ03)