Η Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση στη Διδασκαλία της Ιστορίας. Μία Διδακτική Πρόταση

Εισήγηση στο 6th Conference on Informatics in Education. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2014

Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc), Ε.Κοσκινάς (ΠΕ02 PhD)