Η κρυπτογραφία στην Αρχαιότητα και στον Μεσαίωνα – Βιντεοπαρουσίαση σε PowToon

Εργασία μαθητών της B Γυμνασίου

Μαθητές Μαθητές B Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Ι.Λιαρής (ΠΕ19, MSc)