Ευρωπαίος πολίτης: Μάθε τα δικαιώματά σου

Εκδότης Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Μαθητές Μαθητές Α και Β Λυκείου
Εκπαιδευτικοί Α.Παραθυρά-Ψαλλίδα, Β.Κοντογώγου, Ι.Αλέκογλου