Εργασίες στο μάθημα των Καλλιτεχνικών

Aπό τους μαθητές και της μαθήτριες του Γυμνασίου

Μαθητές Μαθητές Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Οδ.Κοψιδάς