Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 1957-2004

Εκδότης Πέτρος Φουντάς – Ιωάννα Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Μαρία Μελιγκοπούλου
Αρχισυνταξία Μαρία Μελιγκοπούλου
Γραφικές Τέχνες Πάρις Παρίσης