Διαδραστικός χάρτης με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO στη Θεσσαλονίκη

Μαθητές Μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου
Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc), Β.Κοντογώγου (ΠΕ02), Α.Ψαλίδα-Παραθυρά (ΠΕ02 MSc)