Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού για τα Μαθηματικά της Γ' Γυμνασίου με δυνατότητες αυτοαξιολόγησης των μαθητών

Εισήγηση – 7th International Week Dedicated to Maths 2015

Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19, MSc), Φ.Καραγιώργος (ΠΕ03)