Δημιουργία Διαδικτυακής Μαθητικής Εγκυκλοπαίδειας για την Τεχνολογία

Εισήγηση και παρουσίαση εργασίας στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Μαθητές Μαθητές και Μαθήτριες της Β Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc)