Αποθετήριο Εργασιών με θέμα την Τεχνολογία

Διαδικτυακός τόπος – Αποθετήριο εργασιών Τεχνολογίας. Μια δημιουργία μαθητών του Γυμνασίου σε συνεργασία με τον καθηγητή πληροφορικής κ. Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο

Μαθητές Ε.Τσάμης, Μαθητές Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc)