Ανθολόγιο Σχολικού Έτους 2006-2007

Εκδότης Σταυρούλα-Αιμιλία Φουντά
Γραφικές Τέχνες Μ.Τριανταφύλλου