Αναμνήσεις από το Νηπιαγωγείο μας

Σχολικό έτος 2006-2007

Εκδότης Σταυρούλα-Αιμιλία Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Δημήτρης Αθανασόπουλος