Αλγόριθμος Εύρεσης Ελάχιστου Κυρτού Πολυγώνου

Μια εργασία του μαθητή της Β Λυκείου Μιλτιάδη Σαρατζίδη

Μαθητές Μαθητής Μιλτιάδης Σαρατζίδης
Εκπαιδευτικοί Ιωάννης Λιαρής (ΠΕ19 MSc)