Ένα Διαδικτυακό Μουσείο για τις Υπολογιστικές Μηχανές και τους Υπολογιστές

Εργασία μαθητών της Α Γυμνασίου

Μαθητές Μαθητές Α Γυμνασίου
Εκπαιδευτικοί Κ.Παρασκευόπουλος (ΠΕ19 MSc), Ι.Λιαρής (ΠΕ19, MSc)