Ένας Ιστότοπος και ένα Διαδικτυακό Παιχνίδι Γνώσεων για τις Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

Μαθητές Μαθητές ΣΤ Δημοτικού
Εκπαιδευτικοί Αγγελική Γερούση (Π70), Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Π70), Εύη Μπασμαλέρη (Π70), Ξανθή Τσιμήτρη (Π70)