Διαγωνισμοί-Βραβεύσεις, Επιτυχίες, Πληροφορική

100% Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

hellenic college thessaloniki logo

Απόλυτη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στις πρόσφατες εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ. Τον Δεκέμβριο 2019 διοργανώθηκαν οι εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Υπ. Καθηγητές: Κ. Παρασκευόπουλος, Ι. Λιαρής, , I. Σαρασλανίδης