Ημερίδες, Πληροφορική

Συμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

Υπ. Καθηγητές: Ι.Λιαρής, Λ.Σαχινίδης, Κ.Παντελιδάκης

Μαθητές και μαθήτριες της Α’ και της Β’ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με απόλυτη επιτυχία στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Αθήνα από 30/11 – 1/12 υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητικών κοινοτήτων του απανταχού Ελληνισμού. Ο στόχος του συνεδρίου είναι να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο, να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας, να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους με θέμα «Λύνοντας κρυπτογράμματα στο Scratch» ως κεντρική ομιλία και αυτήν με θέμα «Μελετώντας τα οφέλη των ηχοπετασμάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης» ως αφίσα (poster).


“>

” width=”540px” />


Συμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και ΕπιστήμηςΣυμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και ΕπιστήμηςΣυμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και ΕπιστήμηςΣυμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και ΕπιστήμηςΣυμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης