Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της ουσιαστικής εκπαίδευσης, στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Με τα σχολικά λεωφορεία γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μνημεία, τους Ναούς και τα Μουσεία της πόλης, οι οποίες συνοδεύονται από εργασίες μαθητών που εμβαθύνουν με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία του επισκεπτόμενου χώρου.