Καινοτόμες Δράσεις

Παρουσίαση δράσης "Η πληροφορική ως εργαλείο εκπαιδευτικής και προσωπικής ανάπτυξης" στο ΚΕΣΥΠ Θέρμης

Υπ. Καθηγητής: Ι.Λιαρής

Μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν με επιτυχία την δράση με θέμα «Η πληροφορική ως εργαλείο εκπαιδευτικής και προσωπικής ανάπτυξης» στο ΚΕΣΥΠ Θέρμης. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 και οι μαθητές που συμμετείχαν σε αυτήν, εκπόνησαν εργασία, η οποία κατατέθηκε και παρουσιάστηκε στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας.