Συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (επίσης γνωστό ως «Μοντέλο UN» ή απλά «MUN») είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο – προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό οι συμμετέχοντες μαθητές ή φοιτητές αναλαμβάνουν το ρόλο διπλωματών διαφόρων κρατών-μελών του ΟΗΕ, ερευνούν τα διεθνή ζητήματα της επικαιρότητας και στα πλαίσια των επιτροπών και οργάνων του ΟΗΕ, δημιουργούν συμμαχίες και προτείνουν λύσεις με μορφή «ψηφισμάτων». Η θεμελιώδης ιδέα του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών είναι ότι «η πολιτική δραστηριότητα πρέπει να βιώνεται και όχι μόνο να παρατηρείται».

Οι προσομοιώσεις του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να «βιώσουν, εφαρμόσουν και να πειραματιστούν με την επίλυση διαμαχών, τον δημόσιο λόγο, τις μικρές δυναμικές ομάδων, και την διαπραγμάτευση». Αυτή η διαδραστική διάταξη μπορεί να είναι πολύ εξουσιοδοτική. Μερικές φορές οι σπουδαστές επίσης οργανώνουν και εκτελούν συνέδρια, τα οποία επικεντρώνονται σε διαφόρους ηγετικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα, του προσώπου επί της προεδρικής έδρας και του θησαυροφύλακα.

Οι προσομοιώσεις του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών στοχεύουν στο να είναι ακαδημαϊκά αυστηρές. Απαιτείται έρευνα, η οποία περιλαμβάνει τρέχοντα θέματα, οικονομικά, γεωγραφία, κυβέρνηση, ιστορία και πολιτική. Οι σπουδαστές πρέπει να κάνουν έρευνα σε βάθος, και συχνά υποχρεούνται να γράψουν αρχές της διεθνούς πολιτικής και εργασίες-θέσεις δίνοντας μια ευρεία περίληψη της θέσης της χώρας τους, αντιμετωπίζοντας και προβλήματα που πηγάζουν από το θέμα και πιθανές λύσεις που προτίθενται να προτείνουν, και να μάθουν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πρέπει να διατυπώσουν προετοιμασμένες παρουσιάσεις, και στον ίδιο βαθμό να δώσουν αυτοσχέδιες ομιλίες. Πρέπει να κατέχουν την διεθνή πολιτική και τις πολιτιστικές νόρμες. Πρέπει να γράφουν σωστά μορφοποιημένα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Οι σπουδαστές εξασκούν επίσης την προσεκτική ακρόαση, την λήψη αποφάσεων και τις ικανότητες στρατηγικής σκέψης τους.