Πιστοποιήσεις γνώσεων Η/Υ

Η πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες και οι επιστήμες που τις αφορούν αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού φοιτητή και επαγγελματία.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η καλλιέργεια του μέλλοντος θα περνά μέσα από τους υπολογιστές και την πληροφορική, έσπευσε και κατάφερε να κατοχυρωθεί ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο του οργανισμού Vellum Global Educational Services ο οποίος είναι αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος διεθνών εξετάσεων του Cambridge (University of Cambridge International Examinations) για τα πιστοποιητικά πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επίσης το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών είναι εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο της Infotest για τα πτυχία πιστοποίησης Microsoft Office User Specialist. Σημειώνεται ότι τόσο η Vellum όσο και η Infotest είναι είναι αναγνωρισμένοι φορείς χορήγησης πιστοποιητικών από το Ελληνικό Κράτος και τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

Οι μαθητές μας συμμετέχοντας στις εξετάσεις με επιτυχία στις πλήρως εξοπλισμένες και εξουσιοδοτημένες αίθουσες Πληροφορικής του σχολείου μας λαμβάνουν πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ τόσο του Cambridge όσο και της Microsoft. Με τις πιστοποιήσεις αυτές, οι μαθητές μας ανεβαίνουν ένα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι στην κοινότητα των νέων τεχνολογιών, γίνονται ακόμη πιο ανταγωνιστικοί και μπορούν με σιγουριά να αντιμετωπίσουν προκλήσεις του μέλλοντος.

Οι ενότητες στις οποίες οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό είναι:

  • Υπηρεσίες διαδικτύου
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
  • Παρουσιάσεις