Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα επίλεκτο επιτελείο καθηγητών τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο.

1.

Όλοι οι διδάσκοντες καθηγητές στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι αριστούχοι απόφοιτοι των ειδικοτήτων τους, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και επιμορφώνονται κάθε χρόνο σχετικά με τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας.

2.

Πρωτοποριακά είναι και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν εκπονήσει και που αποτελούν φροντιστηριακό υλικό για τους μαθητές με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

3.

Η μακρόχρονη πείρα τους και η αγάπη τους για τους μαθητές συντελούν ουσιαστικά στην πρόοδο των μαθητών και στην επιτυχία τους στις σπουδές τους.