Ανακοινώσεις

Bilingual Summer Kid’s Club
To “BILINGUAL SUMMER KID’S CLUB” έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών που είναι εξοικειωμένα με την αγγλική γλώσσα και εκτός τάξης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που ενσωματώνεται μέσα στο “SUMMER SCHOOL COLLEGE CLUB” πραγματοποιείται από καταξιωμένους δίγλωσσους καθηγητές, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους, σε αίθουσες με διαδραστικό πίνακα. Έτσι, τα παιδιά θα παίξουν και θα εργαστούν σε ένα περιβάλλον όπου οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται εξίσου και κατέχουν ισάξια κατανεμημένη θέση.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310.473.112 – 2310.473.134 – 2310.473.156 καθημερινά 08:00–15:00

Αίτηση συμμετοχής: πατήστε εδώ (να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο hel-col@otenet.gr)

Bilingual Summer Kid’s ClubBilingual Summer Kid’s ClubBilingual Summer Kid’s Club