Όλοι οι δάσκαλοι που διδάσκουν σήμερα στο Ελληνικό Κολλέγιο είναι αριστούχοι του πανεπιστημίου. Περνούν από συνεντεύξεις, παρακολουθούν σεμινάρια και σε πολλές περιπτώσεις, μετεκπαιδεύονται σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο σχολείο πριν μπουν στις αίθουσες για να διδάξουν. ‘Ολοι είναι γνώστες της νέας τεχνολογίας και γνωρίζουν να χειρίζονται τους διαδραστικούς πίνακες που βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας.

Ειδικά για την Α’ Δημοτικού, στην οποία το Ελληνικό Κολλέγιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, το διδακτικό προσωπικό καταρτίζεται αναλυτικά σχετικά με την πρότυπη μέθοδο διδασκαλίας που πρωτοποριακά εφαρμόζει το Ελληνικό Κολλέγιο. Η μέθοδος μάλιστα συνοδεύεται και από μελέτη στο σχολείο μετά το πέρας του διδακτικού προγράμματος, κατά την οποία οι μαθητές υπό την επίβλεψη της δασκάλας ολοκληρώνουν την καθημερινή τους εργασία. Ανάλογο σύστημα εφαρμόζεται και στη Β’ Δημοτικού. Στις επόμενες τάξεις του Δημοτικού γίνεται συστηματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του συντακτικού καθώς και των μαθηματικών μέσα από ειδικά εγχειρίδια – Εκδόσεις του Ελληνικού Κολλεγίου – που βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερη υποδομή για τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Το μάθημα των φυσικών επιστημών συνοδεύεται από πείραμα και παρατήρηση. Το βιβλίο και η λογοτεχνία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη μέθοδο διδασκαλίας και συνοδεύονται από εργασίες και αναπτύξεις των έργων που μελετώνται, με σκοπό την εμβάθυνση της ελληνική γλώσσας και την ορθότερη χρήση της. Λογοτέχνες και ακαδημαϊκοί επισκέπτονται τακτικά το Ελληνικό Κολλέγιο, και μέσα από τη συζήτηση με τους μαθητές και την ανάλυση λογοτεχνικών έργων που απευθύνονται στην ηλικία των μαθητών, τους δίνουν τα ερεθίσματα να αγαπήσουν το ποιοτικό βιβλίο. Το Ελληνικό Κολλέγιο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο βιβλίο. Οι μαθητές διδάσκονται να το αγαπούν και να εντρυφούν σε αυτό. Δεν είναι λίγες οι φορές που μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου διακρίθηκαν σε διασχολικούς και πανελλήνιους διαγωνισμούς έκθεσης, δοκιμίου και παραμυθιού. Φιλοσοφία του Σχολείου είναι ότι, η δύναμη του γραπτού λόγου μέσα από ένα βιβλίο είναι διαχρονική και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποσκελιστεί από την ηλεκτρονική τεχνολογία.