Οι μαθητές εξοικειώνονται με την πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπό την επιτήρηση ειδικά καταρτισμένου καθηγητή. Μαθαίνουν όχι μόνο να χειρίζονται τους υπολογιστές, αλλά να εκτελούν σύνθετες εργασίες, αξιοποιώντας τους ως πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

Το Δημοτικό Σχολείο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου με επάρκεια και άνεση διεξάγεται το ανάλογο μάθημα.

Πιστοποίηση ACTA

Το Ελληνικό Κολλέγιο σε συνεργασία με την ACTA-Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει εισάγει το μάθημα της πληροφορικής Be Acta! Πρόκειται για μια πιστοποίηση που φέρνει τα παιδιά από την Α’ τάξη δημοτικού σε δημιουργική επαφή με όλες τις χρήσιμες εφαρμογές γραφείου. Έτσι, οδηγούνται ομαλά στη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων τους. με την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία της εξέτασης είναι ειδικά διαμορφωμένη για τις τάξεις του δημοτικού, προετοιμάζοντας τα παιδιά για τα επόμενα επίπεδα το ACTA CCU στο γυμνάσιο και το ACTA CCE στο λύκειο, πτυχία απαραίτητα σε κάθε επαγγελματική σταδιοδρομία σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Η πιστοποίηση Be ACTA απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, τα οποία με την ολοκλήρωση των μαθημάτων μπορούν να εξεταστούν και να πιστοποιηθούν σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα:

  • Beginners#1: Διδάσκονται εισαγωγή στους υπολογιστές, κειμενογράφο και ζωγραφική
  • Beginners#2: Διδάσκονται λειτουργικό σύστημα Windows, Movie Maker & κειμενογράφο
  • Beginners#3: Διδάσκονται photo editor, media player, powerpoint