Θεμελιώδη Δικαιώματα

μέσα από τα μάτια των παιδιών

Μαθητές Μαθητές και μαθήτριες της Στ’ Δημοτικού