Ανθολόγιο Σχολικού Έτους 2010-2011

Εκδότης Ιωάννα Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Βικτώρια Καρανάσιου
Αρχισυνταξία Εμμανουήλ Κοσκινάς
Διόρθωση Κειμένων Θεόδωρος Πετρόπουλος
Ειδικός Συνεργάτης Ιωάννης Αλέκογλου
Γραφικές Τέχνες Μ. Τριανταφύλλου