Ανθολόγιο Σχολικού Έτους 2008-2009

Εκδότης Ιωάννα Φουντά
Επιμέλεια Εντύπου Βικτώρια Καρανάσιου
Αρχισυνταξία Εμμανουήλ Κοσκινάς
Διόρθωση Κειμένων Θεόδωρος Πετρόπουλος
Γραφικές Τέχνες Μ. Τριανταφύλλου