Ολοκλήρωση προγράμματος eTwinning με τίτλο “Green Teens Save the Day”

eTwinning 2023-2024 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα eTwinning με τίτλο "Green Teens Save the Day” που υλοποιήθηκε από μαθητές και μαθήτριες της Α’ & Β’ γυμνασίου...

Περισσότερα