Το Ελληνικό Κολλέγιο είναι επίσημος συνεργάτης του Iνστιτούτου ÖSD Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη

Απο 1/01/2015 το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των εξετάσεων και είναι επίσημος συνεργάτης του Iνστιτούτου ÖSD Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.

Το ÖSD είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής γλώσσας από το Αυστριακό κράτος. Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Αυστριακό δίπλωμα γερμανικής γλώσσας) αλλά και Österreich – Schweiz – Deutschland (Αυστρία – Γερμανία – Ελβετία).

Το ÖSD είναι μέλος της ALTE (www.alte.org) Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη. Οι εξετάσεις ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του Profile Deutsch. Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται παγκοσμίως και από το Α.Σ.Ε.Π. και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.