Νηπιαγωγείο

Οι πλανήτες και το σύμπαν

Τα παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν τι υπάρχει γύρω από το δικό μας κόσμο. Έτσι λοιπόν μελετούν με ενδιαφέρον εγκυκλοπαίδειες και επιστημονικά βιβλία.

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκη

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκη

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκη
Οι πλανήτες και το σύμπανΟι πλανήτες και το σύμπανΟι πλανήτες και το σύμπαν