Γυμνάσιο - Λύκειο, Επιτυχίες

13ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με επιτυχία στο 13ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με την παρουσίαση της εργασίας τους «Classic Arcade Games» στο οπτικό προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch.

H ομάδα των μαθητών του σχολείου μας εξήγησε λεπτομερώς σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς την πρωτότυπη εφαρμογή – συλλογή ψηφιακών παιχνιδιών που δημιούργησε. Η υλοποίηση της εφαρμογής ολοκληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως και το αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος απέσπασε τα συγχαρητήρια της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου.

Υπ. Καθηγητής: Ι.Λιαρής