Νηπιαγωγείο, Τα Νέα μας

Συμμετοχή του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση (OMEP) 2023

 

#HCoT #OMEPconference2023 #EarlyChildhoodEducation ✨

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με εκπρόσωπο την Έλενα Κόντου-Φουντά συμμετείχε και φέτος με παρουσίαση Poster στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της OMEP (Παγκόσμιος Οργανισμός για την Προσχολική Εκπαίδευση).

Φέτος το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της OMEP πραγματοποιήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου στις 4-6 Μαΐου 2023, με θέμα «Ποιότητα και Ισότητα στην Προσχολική Αγωγή και Φροντίδα».

Το poster που παρουσίασε το σχολεία μας είχε θέμα «Ποιότητα και Ισότητα: Δραστηριότητες με τεχνολογικά μέσα».

Η ποιότητα και η ισότητα στην προσχολική εκπαίδευση αναφέρεται στην παροχή πρόσβασης σε εκπαιδευτικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας για όλα τα παιδιά. Δεδομένου ότι ζούμε σε μια εποχή που ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι σημαντικός, το σχολείο πρέπει είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό χάσμα, παρέχοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν διαδραστικές δραστηριότητες με την χρήση τεχνολογικών μέσων, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας με την τεχνολογία και την απόκτηση σχετικών γνωστικών εφοδίων.