Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ UNESCO ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (COP 27)  

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης αποτελώντας μέλος του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO παρακολούθησε τις «Μελλοντικές όψεις της Εκπαίδευσης» και συνεχίζει να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον «Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ (Τransforming Education Summit 2022”).

Στο πλαίσιο αυτό από τις 6 έως τις 18 Νοεμβρίου 2022, περίοδο κατά την οποία διεξήχθη η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 2022 (COP27) στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, υλοποίησε τις εξής δράσεις που αποτέλεσαν προϊόν της Διάσκεψης Κορυφής της Μετασχηματιστικής Εκπαίδευσης του ΟΗΕ:

1.Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 τμήμα της Α’ τάξεως Λυκείου παρακολούθησε τη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «Νέοι και Εκπαιδευτικοί για την Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα: Συμμετοχή, Συνεργασία και Εφαρμογή της Πράσινης Εκπαιδευτικής Σύμπραξης της UNESCO» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της COP27.

Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση είχε ως στόχο να υπογραμμίσει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη συμβολή των νέων στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Πράσινης Εκπαιδευτικής Σύμπραξης (“Greening EducationPartnership”) με επικεφαλής την UNESCO. Επικεντρώθηκε στη φωνή των νέων σε συνομιλίες με την κοινωνία των πολιτών, τους εκπαιδευτικούς, τις φιλανθρωπικές ενώσεις, τις επαγγελματικές ενώσεις και τους εργαζόμενους έχοντας ως στόχο τον προβληματισμό νέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαδικασία και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Πράσινη Εκπαιδευτική Σύμπραξη.  

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε από το πρώτο Climate Education Hub, το κορυφαίο κέντρο ηγεσίας και διαλόγου της COP27 για την Κλιματική Εκπαίδευση στην καρδιά της Γαλάζιας Ζώνης της  UNFCCC και

2. Την ίδια μέρα τμήμα της Α΄ τάξεως Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μαθήματος της Πολιτικής παιδείας και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρουσίασης και εμπέδωσης των 17 Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για την Αειφορία είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την εκστρατεία «Teach for the Planet», την οποία προωθεί η UNESCO, εμπεδώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σημασία υλοποίησης του Υποστόχου 4.7. αναφορικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη προς επίτευξη της Ποιοτικής Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω εκστρατεία προωθήθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Εκπαιδευτικών (Education International) και στις εργασίες αυτής της Διάσκεψης, προκειμένου να υποστηρίξει την κλιματική δικαιοσύνη, την ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα για όλους τους μαθητές και μια δίκαιη μετάβαση για όλους τους εργαζόμενους.

3.Τέλος, το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν τη διαδικτυακή εκδήλωση TEACHERSCOP  που διοργανώθηκε από το Γραφείο για την Κλιματική Εκπαίδευση της UNESCO, έχοντας την ευκαιρία να ανακαλύψουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Κλιματική Αλλαγή ανά τον κόσμο και να ψηφίσουν με διαδραστικότρόπο τα 4 που θα παρουσιάζονταν από την ομάδα του Γραφείου στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στο COP27.

Η κλιματική εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το θεμέλιο για την οικοδόμηση της πράσινης οικονομίας και την επίλυση των κλιματικών κρίσεων. Η Unesco επισημαίνει ότι: «Οι πολυπλοκότητες της κλιματικής αλλαγής απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση, την οποία η UNESCO παρέχει μέσω της μακροχρόνιας τεχνογνωσίας της που συνδυάζει επιστήμη, εκπαίδευση, πολιτισμό και επικοινωνία και πληροφορίες».

Στόχος του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση του «κλιματικού αλφαβητισμού» στους μαθητές και μαθήτριές του καθώς και στους εκπαιδευτικούς του, η εκπαίδευσή και επιμόρφωσή τους μέσα από καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά και η μελλοντική τους δράση ως επιχειρηματιών και εφευρετών  για την επίτευξη λύσεων σε θέματα κλιματικώνκρίσεων. Απώτερος στόχος η καλλιέργεια στους μαθητές και μαθήτριές μας της ιδιότητας του Παγκόσμιου Πολίτη, του Ευρωπαίου Πολίτη, ενός Πολίτη ευαισθητοποιημένου και ενεργού για ένα Βιώσιμο Μέλλον για όλους και όλες μας!

Υπεύθυνη Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Αναστασία Ψαλλίδα

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων: Ιωάννα Κόντου-Φουντά