Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

Ημέρες Σπουδών 2024 – Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Από τις 05/02 μέχρι τις 16/02 οι μαθητές του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), παρακολούθησαν διαδικτυακές ενημερωτικές παρουσιάσεις Σχολών/Τμημάτων Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, Σχολών και Ακαδημιών.

Η δράση διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Μακεδονίας, καθώς και με την υποστήριξη των Υπευθύνων Σ.Ε.Π. της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Δ.Δ.Ε. Πέλλας.

Σκοπός των δράσεων ήταν η ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών/τριών μέσω της έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τις εκπαιδευτικές επιλογές τους, τις προοπτικές σπουδών και την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ειδικότερα, οι μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου υποστηρίχθηκαν στη μετάβασή τους στην Γ΄ τάξη ως προς την υπεύθυνη επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. ενώ οι μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου θα ενημερώθηκαν για την υπεύθυνη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Σ.Ε.Π.
ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ