Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Νηπιαγωγείο, Τα Νέα μας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο μας για το νερό

Τα προνήπια μας δείξανε μεγάλο ενδιαφέρον για το που υπάρχει το νερό και σε τι χρησιμεύει. Μελετήσαμε τον κύκλο του νερού. Κάναμε πειράματα με το νερό (διαλυτότητα, επίπλευση, βύθιση). Εντοπίσαμε στον χάρτη της χώρας μας τα ποτάμια και τις λίμνες, τα παρατηρήσαμε και τα συγκρίναμε. Τέλος, συζητήσαμε για την λειψυδρία και τους τρόπους εξοικονόμησης νερού.