Γυμνάσιο - Λύκειο, Δράσεις, Τα Νέα μας

ΔΙΚΤΥΟ ASPNET UNESCO – Δράση: «Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

ΔΙΚΤΥΟ ASPNET UNESCO, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022-2023

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, πρωτοπόρο στις συνεργασίες του με σπουδαίους διεθνείς οργανισμούς, συμμετέχει στο ΔίκτυοΣυνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet/ Associated Schools Project Network), ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως μέλος του Δικτύου, δεσμεύεται να προωθήσει μέσα από τη λειτουργία του τις προτεραιότητες του διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.


Το σχολείο μας έχει ως έργο να προβάλει τις αξίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της UNESCO και στο Χάρτη Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων, της κοινωνικής προόδου, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας υλοποιώντας τη σχολική ολιστική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το σχολικό έτος 2022-2023, οι μαθητές του σχολείου μας, με την καθοριστική συμβολή των καθηγητών τους, ανέπτυξαν συνεργασίες και προχώρησαν σε δράσεις για το ακόλουθο θέμα: «Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Οι μαθητές αναζήτησαν: α) ποια μνημεία ή ποιοι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή (υπάρχουν 18 μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα, που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο της UNESCO), β) από τι είδους φθορές απειλούνται τα μνημεία μας (ή τι είδους φθορές έχουν ήδη υποστεί) και σε ποια κλιματικά φαινόμενα οφείλονται αυτές οι φθορές, γ) ποια μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν, ώστε να διασωθούν τα μνημεία μας από την καταστροφή λόγω της κλιματικής αλλαγής, ποιος ο ρόλος του κράτους και ποιος ο ρόλος του καθενός από εμάς στο θέμα αυτό, ποιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να επιτευχθεί η διάσωση των μνημείων μας.

Οι δράσεις των μαθητών του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου ήταν και ατομικές και ομαδικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μαθητές μας, εξαντλώντας τη φαντασία τους και την επινοητικότητά τους, παρέδωσαν στους καθηγητές τους εργασίες σε ποικίλες μορφές: α) κατασκευές από χαρτόνι, β) κολάζ φωτογραφιών (είτε σε χαρτόνι είτε σε ηλεκτρονική μορφή), γ) ποιήματα, δ) αφίσες (σε ηλεκτρονική μορφή), ε) ζωγραφιές, στ) εργασίες σε μορφή παρουσίασης power point. Επιλέξαμε λοιπόν να επιτρέψουμε στους μαθητές μας να εκφραστούν με όποιον τρόπο επιθυμούσαν για το θέμα το οποίο τους ανατέθηκε.

Η συμμετοχή των παιδιών του σχολείου μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ οι τελικές εργασίες που παρέδωσαν δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και την ανάγκη τους να ασχοληθούν και με θέματα ή δραστηριότητες που ξεφεύγουν από το σύνηθες ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι εργασίες των μαθητών και των μαθητριών παρουσιάστηκαν μέσα στις σχολικές τάξεις.

Ευελπιστούμε ότι η αρμονική και επωφελής συνεργασία του Γυμνασίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το δίκτυο ASPnet της UNESCO θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΜΙΑΛΗΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ