Γυμνάσιο - Λύκειο, Επιτυχίες, Επιτυχίες, Ξένες γλώσσες, Τα Νέα μας

Απόκτηση πτυχίων γερμανικής γλώσσας του αυστριακού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ÖSD και του Ινστιτούτου Goethe

 

Με ιδιαίτερη περηφάνια, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συγχαίρει τους μαθητές/-τριες τού για ακόμη μια φορά για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στις εξετάσεις πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας του αυστριακού φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας ÖSD και του φορέα Goethe. Οι εν λόγω εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν τις περιόδους Μαΐου-Ιουνίου με τους μαθητές/-τριές μας να συγκεντρώνουν, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών/-τριών τους υψηλά ποσοστά!

Άριστες βαθμολογίες απέσπασαν στις επιμέρους δεξιότητες οι μαθητές/-τριες:
• Γάτσου Όλγα (C1)
• Ζλάτου Έλενα (Β2)
• Ιζδρά Στεφανία (B2)
• Ταγαράκη Ελένη (B2)
• Αλβανού Σίλια (B1)
• Στρατάκη Μιχαέλα (B1)
• Ποπονίδης Κωνσταντίνος (Β1)
• Ευαγγελόπουλος Νάσος (Β1)

Στη σύγχρονη εποχή των ραγδαίων εξελίξεων, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας κι ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, ο μαθητής σήμερα καλείται να εφοδιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να ανταποκριθεί με επάρκεια και ικανότητα στις προκλήσεις του αύριο.
Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Προτεραιότητα μας η σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσεγμένη προετοιμασία των μαθητών/-τριών για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απόδειξη είναι τα υψηλότατα ποσοστά επιτυχιών μας σε παγκόσμια αναγνώρισμένα πτυχία πιστοποιήσης γνώσεων της γερμανικής γλώσσας.

Από το 01/01/2015 το Ελληνικό Κολλέγιο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας και λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο της Αυστριακής Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Γερμανικών, ενώ οι καθηγητές και οι καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας είναι πιστοποιημένοι εξεταστές και εξετάστριες του ÖSD.