Το Δημοτικό

Πολύπλευρη παιδεία και όχι στείρα παροχή γνώσεων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος ενός σύγχρονου σχολείου, το οποίο θέλει τους μαθητές του αυριανούς ενεργούς πολίτες μιας εργώδους κοινωνίας.

Το Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, με το άρτιο εκπαιδευτικό προσωπικό του και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, ενισχύει την πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών του, στο πλαίσιο που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο σκοπός της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος υλοποιείται με τη συμμετοχή των μαθητών μας σε ένα πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία εξελίσσονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης καταρτίσαμε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να βοηθήσουμε τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά και νοητικά. Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης θεωρούμε απαραίτητη την ισότιμη ενσωμάτωση της προσχολικής αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας.

Οι εκπαιδευτικές συνιστώσες που επιδρούν στο σχεδιασμό του προγράμματός μας είναι η βιωματική προσέγγιση της γνώσης, η θετική αυτοαντίληψη, η αυτονομία, η κριτική και δημιουργική σκέψη, οι κοινωνικές αξίες, τα προϊόντα του πολιτισμού μας και η ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά μας όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια σωστή ανάπτυξη.

Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου αποτελείται από άριστα εκπαιδευμένες νηπιαγωγούς, οι οποίες είναι κάτοχοι διπλωμάτων της αγγλικής γλώσσας και εφαρμόζουν πρότυπες μεθόδους δημιουργικής απασχόλησης, ανάπτυξης της ομιλίας, της κοινωνικότητας και της πρωτοβουλίας των νηπίων. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με παιδαγωγικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δραστηριότητες και ξεναγήσεις σε χώρους πολιτισμού, ενώ παράλληλα οι μαθητές μας προετοιμάζονται για την α΄ δημοτικού.